Over het spoor in Dordrecht en Zwijndrecht worden gevaarlijke stoffen vervoerd in de categorieën brandbare gassen, giftige gassen, brandbare vloeistoffen en giftige vloeistoffen. Bij een dergelijk transport bestaat de mogelijkheid dat het mis gaat. Een wagon kan bijvoorbeeld ontsporen, maar er kan ook een botsing plaatsvinden. Als gevolg hiervan kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen of kan een brand ontstaan. Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en het inademen daarvan is schadelijk voor de gezondheid. Afhankelijk van de weersinvloeden, kan een wolk met giftige stoffen zich snel verspreiden. Bij het uitbreken van een brand bestaat het gevaar van een explosie van een wagon. Een dergelijke explosie heeft een enorme kracht met zeer grote gevolgen en kan op het spoor, in een straal van 400 meter en meer, zijn effect hebben.

Wat doen de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht?

De kans op een ongeval op het spoor kan wel worden beïnvloed, maar niet terug worden gebracht naar nul. Dat kan alleen als het transport van gevaarlijke stoffen wordt gestopt. Dat is echter geen optie, want het transport is economisch onmisbaar. Wel wordt er van alles aan gedaan om de veiligheid te vergroten. In het project Spoorzone werken diverse hulpdiensten/veiligheidspartners nauw met elkaar samen om de risico’s te beperken. Zij voeren maatregelen uit op het gebied van:

 • calamiteitenbestrijdingssystemen,
 • waarschuwings- en communicatiesystemen,
 • informatiesystemen.

Doel van de maatregelen is om incidenten op het spoor beter te kunnen bestrijden en de hulpverlening te verbeteren. Ook wordt het spoor beter bereikbaar voor de brandweer en andere hulpverleners. Bovendien krijgen de bewoners en gebruikers langs het spoor betere mogelijkheden om zichzelf in veiligheid te brengen. Het aantal slachtoffers en materiele schade kunnen zo worden beperkt.

Achtergrond project Spoorzone

De rijksoverheid heeft in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan onderzoeken op het gebied van veiligheid rondom spoortrajecten. Omdat er over het spoortraject in Dordrecht en Zwijndrecht veel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt in een dichtbevolkt gebied, wordt dit spoor beschouwd als een risicovol traject. Daarom is er aan de gemeenten geld beschikbaar gesteld om de risico’s rond dit spoortraject te verminderen. Dit geld wordt gebruikt om de hulpverlening en rampenbestrijding langs het spoor te verbeteren. Deze activiteiten worden gebundeld in het project Spoorzone.

21 Deelprojecten, zoals:

 • Verbetering bereikbaarheid en beheersbaarheid Spoorzone
 • Verbeteren aanrijtijden hulpverleningsdiensten brandweer
 • Implementatie virtueel oefenscenario spoorincident
 • Brandvrije schotten in bluswatervoorzieningen langs het spoor
 • Blusproeven spoortraject Betuwelijn
 • Aanbrengen van ATB v.v. (automatische beveiliging)
 • Uitbreiding waarschuwings- en alarmeringssysteem
 • Waarschuwen en alarmeren via sms-berichten
 • Uitschakelen mechanische ventilatie
 • Invoering Centraal Registratie Punt gevaarlijke stoffen (CRP) systeem
 • Aanschaf Mobiele Data Terminals (MDT) hulpverleningsdiensten
 • Hittebestendige camera’s, camera’s langs spoortraject, weerstations, etc.
 • Uitbreiding hulpverleningspotentieel met o.a. schuimblusvoertuigen. Demonstratie (beelden TV Dordrecht).

Meer informatie over risico's vindt u op Watdoeje.nl

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je