De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de DienstGezondheid & Jeugd, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de gemeenten verzorgen gezamenlijk een reeks publicaties over de nieuwe Omgevingswet. In deze rubriek kunt de publicaties lezen, te beginnen met een voorwoordt van de gemeentesecretaris van de gemeente Molenwaard.

VOORWOORD

Arianda Phaff de GrootOok de afgelopen maanden is in de regio hard gewerkt aan de voorbereiding voor de invoering van de Omgevingswet. Zo vond op 18 januari jl. een bijeenkomst plaats voor raadsleden van de regio Zuid-Holland Zuid. In deze nieuwsbrief leest u de terugkoppeling van deze bijeenkomst. We kijken ook vooruit naar een bijeenkomst voor wethouders later dit jaar.

Op sub-regionaal niveau zijn we in de Hoeksche Waard bezig met het opstellen van de Gebiedsagenda. Het is mooi om in het proces van totstandkoming van deze agenda te constateren dat we als regio op veel fronten al op een goede manier bezig zijn met het creëren van een veilige, gezonde en uitnodigende leefomgeving. Met het oog op de komst van de Omgevingswet is het nu zaak om samen met maatschappelijke partners, maar ook samen met de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio en de dienst Gezondheid en Jeugd te bepalen wat de hoofdopgaven voor ons gebied zijn. Wij verwachten de Gebiedsagenda rond de zomer te kunnen vaststellen.

Parallel aan het traject rond de Gebiedsagenda werken wij aan een Ambitie- en Programmaplan. De input voor dit ambitie- en programmaplan komt vanuit de dialoog die wij met elkaar aangaan. Een dialoog op bestuurlijk en ambtelijk niveau en op de schaal van de Hoeksche Waard en  de regio Zuid-Holland Zuid, maar ook met collega’s in het land. Wij vinden het belangrijk om te leren van en mét elkaar. Samen leren doen we ook door gezamenlijk aan de slag te gaan met een aantal pilots. In deze nieuwsbrief lezen jullie de stand van zaken van deze pilots.

De meerwaarde van de aanpak op Zuid-Holland Zuid niveau zit voor mij naast het zoveel mogelijk leren van elkaars ervaringen in het gezamenlijk zoeken naar het juiste schaalniveau om zaken op te organiseren. Laten we dat ook vooral de komende tijd blijven doen!

Veel leesplezier!

Arianda Phaff-de Groot,
waarnemend algemeen directeur – gemeente Korendijk en
vertegenwoordiger namens het Regionale Managementteam Hoeksche Waard

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je