Een grote brand, een explosie, een gifwolk, paniek in menigte…..allemaal denkbare risico’s. Samen met andere partners spant de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zich in om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Toch kan zich ook in onze regio een ramp voltrekken. In een dergelijke situatie is belangrijk om te weten wat u als burger kan doen. Door in een crisissituatie goed te handelen, kunt u wellicht erger voorkomen. En misschien zelfs levens redden, van uzelf en van anderen.

Als de sirene gaat, dreigt er acuut gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een prikkelende lucht. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar acuut gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in uw wijk. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen.

1. Ga naar binnen

Als u buiten aan het werk bent of aan het winkelen: ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen, bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis. 
Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding. 
Bent u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto. 
Geef/bied anderen de gelegenheid bij u te schuilen. 
Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw hen dan.

2. Sluit ramen en deuren

Een ramp of zwaar ongeval kan tot gevolg hebben dat er gevaarlijke stoffen in de lucht komen. U kunt zich daar tegen beschermen door te schuilen in de woning of een ander gebouw. 

 • Sluit ramen, deuren en andere openingen in uw woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers, schuiven, enzovoort.  
 • Ga in iedere ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af. 
 • Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit of op de laagste stand. 
 • Plak de afvoer van ventilatie en openingen af (met kranten of plastic).

3. RTV Rijnmond

tickertape_rtvrijnmondAls de sirenes gaan, krijgt de regionale zender de rol van officiële rampenzender. In onze regio Zuid-Holland Zuid is dit RTV Rijnmond.

 • Zet de radio aan en stem af op Radio Rijnmond etherfrequentie 93,4 FM of op de kabel. Zodra de sirene gaat wordt Radio Rijnmond de officiële rampenzender. Officiële informatie is hier het eerst te horen. Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op. 
 • U kunt ook uw TV aanzetten en afstemmen op TV Rijnmond. Zodra de sirene gaat, kunt u via de zogenaamde Tickertape onderin uw beeldscherm lezen wat er aan de hand is en wat u moet doen. Hierin wordt ook verwezen naar teletekstpagina 112 van TV Rijnmond.
 • Kijk op teletekst van TV Rijnmond voor berichten over de ramp.

Wanneer is het buiten weer veilig?

 • Pas als u op RTV Rijnmond heeft gehoord dat de situatie weer veilig is. Het is niet zo dat als de sirene ophoudt met loeien, de situatie weer veilig is;
 • Bij een nationale ramp wordt u geïnformeerd via Nederland 1,Radio 1 (frequentie 98.9 FM) en www.crisis.nl.

Maandelijkse test

Om te voorkomen dat u het geluid van de waarschuwingssirenes niet meer herkent, worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes getest. Als u de sirene op dat tijdstip hoort, dan weet u dat er niets aan de hand is. Voor de maandelijkse sirenetest en het daadwerkelijke alarm wordt hetzelfde sirenegeluid gebruikt. Alleen gaat de sirene tijdens een echt incident vaker dan tijdens de sirenetest. Bij de maandelijkse tekst wordt ook de Tickertape op TV Rijnmond getest.

Andere middelen

Wanneer er sprake is van een incident zonder dreigend acuut gevaar, bijvoorbeeld een grote brand met veel rook, dan wordt onder meer gebruik gemaakt van Twitter (@BrandweerZHZ of @VRZHZ), deze website en NL-Alert.

Wat te doen bij pech in een tunnel

Pech op de snelweg kan al vervelend zijn, maar bij pech in een tunnel kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Wat moet een automobilist doen als hij een lekke band of motorpech krijgt?Enkele richtlijnen voor de weggebruiker over wat te doen bij pech in een tunnel.

In geval van pech in een tunnel adviseert Rijkswaterstaat het volgende:

 • Breng jezelf in veiligheid, dus ga je auto uit en blijf aan de kant waar je met pech staat. Steek in geen geval over.
 • Zoek de hulppostkast (herkenbaar aan de rode rand). Hierin zit een brandblusser en een telefoon waarmee je rechtstreeks contact hebt met de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Volg op dat moment de instructies van de medewerker van Rijkswaterstaat op.
 • Als dit niet lukt, bel dan 112.

Wanneer Rijkswaterstaat via de hulppostkast contact heeft met de weggebruiker, kan Rijkswaterstaat verschillende maatregelen nemen, zoals rode kruizen plaatsen of de tunnelbuis volledig afsluiten.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je